Nieuws Coronavirus (COVID-19) 

Paniek is nergens voor nodig.

Bij vermoeden van besmetting, gelieve u niet naar de praktijk te begeven, maar TELEFONISCH contact op te nemen!!

Ik zal u verder de nodige richtlijnen meedelen.

Bij volgende symptomen neemt u telefonisch contact op:

--> Minstens 1 van volgende:  hoest  / Kortademigheid   /  Pijn op de borst   / Smaak- en geurverlies

--> Minstens 2 van volgende:  koorts  / spierpijn  / vermoeidheid  /  Neusloop   /  keelpijn  / hoofdpijn  /  Weinig eetlust  /  waterige diarree


OPMERKING: Vanaf heden zal iedere patiënt (dus niet enkel bij vermoeden COVID-19!) gevraagd worden om een mondmasker te dragen indien hij naar de praktijk komt!

Indien u minstens 1 van de hierboven opgesomde symptomen vertoont neemt u enkel TELEFONISCH CONTACT op met de huisarts. Maak dus GEEN online afspraak.

Telefonisch stel ik u enkele vragen. 

In de meeste gevallen zal dan het volgende gebeuren:

 • U zal getest worden op COVID-19, dit ofwel bij mij ofwel in een triagecentrum te Aalst.
 • U zal 10 dagen moeten thuis blijven (indien positieve test) en het huis zo min mogelijk proberen te verlaten.
 • Rusten + symptomatische behandeling (bv. Paracetamol) zijn de sleutelwoorden.
 • Ik overhandig de hygiënische maatregelen die de verspreiding van het virus kunnen vermijden.


Wat als u in contact kwam met een bevestigde COVID-19 patiënt?


 1. Wacht op een telefoontje van de contacttracing. Zij zullen u verdere richtlijnen meegeven. Indien u na 24u nog geen telefoontje ontvangen heeft, kan u mij telefonisch contacteren.

Indien u als hoog risico wordt ingeschat zal het volgende gelden:

 1. U moet verplicht 7 dagen thuis blijven (quarantaine), ook al bent u niet ziek.
 2. U zal getest worden op dag 1 én dag 7 van de quarantaine, tenzij u sneller symptomen zou ontwikkelen.
 3. De woning wordt enkel bij hoogste nood (voeding, apotheker en medische zorg) verlaten.
 4. U ontvangt geen bezoek, verlucht regelmatig de ruimtes en was veelvuldig de handen.
 5. Bel bij symptomen uw huisarts voor verdere inlichtingen.
 6. De grote meerderheid van de contacten wordt zelf NIET ziek, paniek is dus nergens voor nodig.


Voor de meest recente informatie over het Coronavirus verwijs ik u naar de website van het FOD volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/

Voor uw eigen gezondheid en van de mensen rondom u, respecteer volgende hygiëne-maatregelen:

 1. Was regelmatig uw handen.
 2. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 3. Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 4. Blijf thuis als je ziek bent.